Samen werken aan
duurzame participatie

Missie Blik op Werk

Duurzame arbeidsparticipatie en inburgering dragen ertoe bij dat mensen kunnen meedoen aan de samenleving en inzetbaar zijn voor werk. Blik op Werk wil bereiken dat aanbieders van diensten op deze twee terreinen gedegen kwaliteit bieden en dat afnemers met een gerust hart kunnen kiezen voor de ondersteuning die zij zoeken.

Het is onze missie om de kwaliteit van het dienstverlenings-aanbod op het terrein van duurzame arbeidsparticipatie en inburgering te bevorderen en te borgen. Blik op Werk doet dit omdat we willen dat afnemers (werkgevers, gemeenten, particulieren en verzekeraars) kunnen kiezen voor gecontroleerde kwaliteit bij het streven naar duurzame arbeidsparticipatie en inburgering.

Blik op Werk is in 2006 opgericht door o.a. sociale partners, Raad voor Werk en Inkomen, LCR, VNG en UWV om te voorzien in transparante informatie over de kwaliteit van dienstverleners.