Samen werken aan
duurzame participatie

Dienstverlener | Audit en Tarieven

Wat wordt er tijdens een audit gecontroleerd?

1. Kwaliteit van de organisatie

 • Processen
 • Continuïteit (uittreksel KBO, omzetverklaring en directie/uitsluitingen verklaring)
 • Waarborgen Privacy (aanwezigheid, verstrekken en toepassen privacyreglement en voldoet uw organisatie aan de wetgeving rondom privacy)
 • Managen klachten (aanwezigheid, verstrekken en toepassen klachtenreglement)
 • Kwaliteit personeel (aanwezigheid en toepassen kwaliteitseisen)

2. Tevredenheid klanten

 • Zijn alle klanten meegenomen in het tevredenheidsonderzoek? (ook van afgebroken trajecten en contracten)
 • Is voldoende gewaarborgd dat bij het invullen van de vragenlijst er geen invloed is uitgeoefend (inhoudelijk) door de organisatie?

3. Resultaten van kwaliteitsvol handelen i.f.v. Supported Employment

a. Betrouwbaarheid van de aangeleverde gegevens

 • Hebben de aangeleverde gegevens betrekking op de meetperiode?
 • Zijn de aangeleverde gegevens correct ingevoerd?
 • Is er een inzichtelijk en sluitend systeem waarmee kan worden vastgesteld hoeveel trajecten en contracten in de meetperiode zijn beëindigd?

b. Tijdens het auditbezoek wordt ook vastgelegd:

 • Met welke personen binnen de organisatie gesproken is
 • De functie(s) van de betreffende personen
 • De normdocumenten er zijn geraadpleegd
 • Welke bedrijfsdocumentatie zijn gebruikt? 
 • Welke locaties zijn bezocht?
 • In welke omzetcategorie de organisatie valt?

Tarieven audit

Het tarief voor de audit betaalt de dienstverlener rechtstreeks aan de certificerende instelling met wie deze een contract sluit. Blik op Werk heeft een overeenkomst met certificerende instellingen gesloten. Daarin zijn onder meer afspraken gemaakt over de maximale tarieven per man per dag.

In onderstaande tabel is het geschatte aantal mandagen voor de audit opgenomen, waarin afwijkingen op basis van het aantal te bezoeken vestigingen/werklocaties kunnen plaatsvinden. Als richtlijn kan een mensdagtarief van €1100 aangehouden worden.

Richtlijnen aantal mandagen voor de audit

Aantal medewerkers Jaar 1 Jaar 2 en 3
1 - 49max. 2,5 dagen 1,5 dag
>= 503 dagenmax.  2 dagen