Samen werken aan
duurzame participatie

Dienstverlener | Tarieven

Het tarief dat u betaalt voor het Keurmerk is gebaseerd op de grootte van uw organisatie. Dit wordt bepaald op basis van het aantal fte dat werkzaam is binnen de organisatie. 

De toetsing van het Keurmerk geschiedt middels een audit. U dient zelf een overeenkomst te sluiten voor het uitvoeren van de audit met één van de certificerende instellingen die de audit voor het Keurmerk kunnen uitvoeren.

Tarief Blik op Werk Keurmerk

Onderstaande tarieven gelden voor het Keurmerk zijn exclusief BTW en de kosten van de audit:

Aantal medewerkers (fte)Deelnemersbijdrage
1 tot 9            € 650,-
10 tot 49            € 1.000,-
50 of meer            € 1.500,-