Samen werken aan
duurzame participatie

Aanmeldformulier Keurmerk

Op deze pagina kunt u zich via onderstaand formulier aanmelden voor het Blik op Werk Keurmerk. Klik hier voor de voorwaarden en hier voor de tarieven.

Bedrijfsgegevens

Contactgegevenss

Diensten

SEQF
Scholing en Opleiding
Fysieke en mentale behandeling of begeleiding
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie
Organisatieadvies en onderzoek
Jobcoaching
Verzuimbegeleiding (Wet Poortwachter)
Outplacement
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)
Toeleiden naar werk - vanuit situatie geen werk
Sociale activering en participatie
Inburgerings- cursussen en duale trajecten

Omzetcategorie van het afgelopen jaar

De kosten van sommige producten zijn omzetgerelateerd. Vul daarom hier uw omzetcategorie in die van toepassing is over het afgelopen jaar.

Selectie van uw omzetcategorie is verplicht

Producten waarvoor u uw bedrijf aanmeldt

Product Prijs
Publicatie op de Blik op Werk website (alleen bij Blik op Werk Keurmerk) 0,-
Tevredenheidsonderzoek
Blik op Werk Keurmerk 0,-
+              
Totale kosten per jaar
DUO (belangrijk voor bedrijven die inburgeren als dienst hebben)

*Dit bedrag kan na de eerste meetperiode d.m.v. na-facturatie worden aangepast wanneer er bij de audit een hogere omzetcategorie geconstateerd wordt.

Meetperioden

Blik op Werk hanteert meetperioden van een jaar die starten op 1 januari, 1 april of 1 september. Na uw aanmelding neemt Blik op Werk contact met u op om de meetperiode van uw voorkeur te selecteren.

Ik ben op de hoogte van de meetperioden van Blik op Werk.
hier de bevestiging

Akkoordverklaring

Ja, ik ga akkoord met bovenstaande producten en kosten en ontvang hiervoor een factuur van Blik op Werk.
De heer
Mevrouw
Bovengenoemde persoon verklaart bevoegd te zijn om de overeenkomst aan te gaan voor de aangemelde organisatie.
Bovengenoemde persoon verklaart de algemene voorwaarden te hebben gelezen en er mee akkoord te gaan.